bst218贝斯特娱乐中文版

首页  >  成功案例

2016-华晨宝马发动机工厂

发布时间:2017-06-21 13:13:21

1.      项目时间:2014-2017
2.      最终客户:沈阳华晨宝马 - 发动机工厂
3.      项目名称:60U及90U输送系统
4.      项目内容:电气规划及设计,盘柜制作,电气安装及调试,部分机械设备
5.      供货范围:
                           1)        CV1-CV4四条线的电气控制系统
                           2)        CV1的辊道输送系统
                           3)        3套铸铝发动机的冷却通道的机械系统